moviestarplanet.nl

Hallo mensen.

moviestarplanet.nl is een website daar ben je een superster je kan je er kleden en je krijgt geld voor dingen te kopen je kan je eigen huis inrichten.

je kan je eigen filmpjes maken met je poppetje.

en het is helemaal nederlands.

dit is nu moviestarplanet